Kansspel belasting

 

Bij een bezoek aan een casino, waar er winst wordt behaald, zijn de meeste mensen ervan op de hoogte dat er over de winst kansspel belasting moet worden betaald. Een groot deel van de mensen weet echter niet of er ook sprake is van kansspel belasting bij winst in een online casino. Sinds enige tijd heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om ook kansspel belasting te heffen over grote winstbedragen, die in een online casino zijn gewonnen. Hier zal er verder worden ingegaan op het onderwerp kansspel belasting bij winst in een online casino.

Anti online gokken, maar wel belasting
Het tegenstrijdige van het gaan heffen van kansspel belasting over winsten in online casino’s, is dat de Nederlandse overheid een anti online gokbeleid heeft. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland geen online gokbedrijven gevestigd, zodat spelers in Nederland altijd via een website moeten gokken, die in het buitenland is gevestigd. De afkeuring van het online gokken staat dan ook in schril contrast met het wel binnen willen halen van de belastingen over winsten.

Hoe hoog is de kansspel belasting?
De huidige wet die betrekking heeft op de kansspel belasting is ook van toepassing op het online gokken. Bij de gehanteerde bedragen moet er dus belasting worden betaald als er een winst is behaald van meer als 454 euro. Het belastingtarief over de winst boven dit bedrag is 29 procent. Vreemd is wel de optie dat de inzet van de winst mag worden afgehaald, voordat er belasting over zou worden berekend, maar hoe daar in de praktijk mee om wordt gegaan is nog onduidelijk.

Ook prijzen die materiele zaken inhouden zoals het winnen van een auto, komen in aanmerking voor de kansspel belasting. Online pokeraars zijn in weerstand gekomen en hebben aangegeven dat de online casino’s de belasting voor hun rekening zouden moeten nemen, maar zover is het nog niet gekomen. Er zijn intussen wel een aantal advocaten bezig met processen op het gebied van de kansspel belasting, die wellicht meer duidelijkheid op de zaak kunnen werpen.

Verplichte aangifte?
Spelers in een online casino, die grote winsten behalen hebben zelf de verplichting om aangifte te doen van de winst bij de Belastingdienst, als deze boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. De verantwoordelijkheid van het doen tot aangifte ligt dan ook bij de winnaars zelf. Inmiddels wordt er steeds meer getracht door de Nederlandse overheid om het online gokken aan banden te leggen, maar tot op heden met weinig resultaat en steeds meer onduidelijkheid omtrent de regelgeving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *